featured

עד
סכום רכישה
רכישה והובלה רכישה הובלה והרכבה

1000 290 490
1500 320 560
2000 350 600
2000+
בקש הצעה בקש הצעה

המחירים מתייחסים לאיזור המרכז.לשאר האיזורים תיתכנה תוספות מרחק

להתקנת מדפים ישנה תוספת של 50 ש”ח למדף.

לתליית תמונות ישנה תוספת של 30 ש”ח לתמונה.

הצעת המחיר הקובעת תנתן על ידי מרכיבים לאחר קבלת מידע מדויק על פרטי ההזמנה.

מחוץ לאזורי הכיסוי ? צור קשר 

עמוד ראשי-רכישת איקאה

מרכיבים המלצות